Macro PUBG 5.0 by Quyền dz

-------------------------------------------
MACRO 5.0 : click

Chức năng : 
- Giảm giật mọi game FPS xD
Hotkey:
Numpad 0 : bật / tắt giảm giật phải
Numpad 1 : bật / tắt giảm giật trái
Numpad 3 : bật / tắt giảm kéo
Numpad + / - : tăng / giảm độ giảm giật
Caslock: Bật tắt autofire
update version : làm mượt mà phần kéo và tab súng hơn !


FB dev : https://www.facebook.com/quyensb1509

Chia sẻ miễn phí trên 113hackgame.com và 113hax.com by Tuấn Anh 113
Previous Post
Next Post