[ BYPASS PUBGM ] Bypass LD Coded by Noradin N2 UC

Share:

Giả lập LD : click 

Bypass LD ( Quốc tế |  Global ) : click

nguồn Unknowcheat me Noradin N2 UC
dm cái này free bán con cặc tao

Hướng dẫn
ài giả lập Ld >> Cài game >> Mở giả lập LD >> giải nén file bypass cho vào thư mục chứa giả lập LD >> mở file bypass bằng quyền admin >> bấm f9 nó sẽ tự động mở game quốc tế. Trước khi thoát game hãy mở lại cái bypass bấm f10 để tắt bypass
Setup LD emulator >> Open LD >> unzip bypass file >> copy bypass file to folder of LD player >> open bypass file as admin >> press fe to bypass. before off the game >>> open bypass and press f10 to tornoff bypass