[Macro All Game ] Hỗ trợ ghìm tâm - KHÔNG BAN Acc

Share:


MACRO ALL GAME : CLICK
( Mật khẩu giải nén của tất cả các file trên web là : 113
Note : pass unrar is : 113 )


------*// Macro by Diệp Quốc Quyền //*-------
|-------------------------------------------|
| |
| https://www.facebook.com/quyensb1509 |
| |
|-------------------------------------------|
Chức năng : 
- Giảm giật mọi game FPS xD
Hotkey:
Numpad 0 : bật / tắt giảm giật phải
Numpad 1 : bật / tắt giảm giật trái
Numpad 3 : bật / tắt giảm kéo
Numpad + / - : tăng / giảm độ giảm giật
Caslock: Bật tắt autofire

update version : làm mượt mà phần kéo và tab súng hơn !