Injectors | Tiêm ( CSGO )

Share:


Các file hack csgo khi tải về thường có dạng đuôi .dll. Như vậy cần tải các phần mềm tiêm/injector để có thể khởi động được hack. Dưới đây là tổng hợp các phần mềm tiêm hack csgo. Cách sử dụng hầu như là giống nhau. Sẽ có ô chọn file hack dll, 1 ô chọn file game.exe. Rồi bấm inject 
------------

In order to run the downloaded .dll file hack you will need any working injector. You can also download the Injector from our website, click on the label "Injectors" in the right website

------------


1. 

SazInjector 2.5 - Chạy all game / working for all games

Click download
Cách sử dụng / toturia
-Mở tiêm / Open "SazInjector"
-Chọn chương trình cần tiêm. Ở đây là csgo / Select a process
-Bấm vào add để chọn file dll / Click on "Add" and select a .dll file
-Choose if you want to add settings (Close After Injection, Add Delay)
-Bấm inject / Press Inject