[ HACK PUBGM ] Murp v1.0 - Cheat Engine

Share:
 v1

 v2- Đầu tiên cần tải Cheat Engine : click download Cheat Engine

- Murp v1.0 : click
- Murp v2.0 : click

- Mở giả lập >> mở game đứng sảnh - Mở file murp >> ok >> chọn chức năng
( Mật khẩu giải nén của tất cả các file trên web là : 113
Note : pass unrar is : 113 )