tools


Tổng hợp tất cả các công cụ hỗ trợ chạy hack cho các bạn

- Full driver : 
click tải c++ 
click tải dx11 
video hướng dẫn
- Fix lỗi đen màn hình khi chạy hack : click tải
- RS Hosts - Truy cập thẳng vào file hosts để chèn hosts, sửa hosts : click tải
- Tắt hoàn toàn Antivirus với 1 click : click tải
- Fix lỗi ngoài net xài hack chỉ sử dụng được ESP, còn ngoài ra không sử dụng được chức năng nào khác : click tải
- Phần mềm Locale bật hack trung quốc ngoài net : click tải 
video hướng dẫnauthor
113 Gaming
Cung cấp các loại hack, tool miễn phí đến trả phí - Uy tín - Nhiệt tình - Trách nhiệm