free


 UI ( giảm ban ) : Chưa có
 Auto UI : click


 VNHAX 0.16 : click
 A crack 0.16 ( free 11 ngày ) : click


Macro ( giúp ghìm tâm khi sấy ) : click
Chú ý : Mật khẩu giải nén của các file hack là 113
Note : Pass unrar : 113
Chú ý tiếp : Các bản vnhax, dego không cần đổi tiếng trung hoặc thêm DEP.
Còn lại tất các các bản free mà nguồn trung quốc cần đổi full tiếng trung, thêm DEP nha ae

author
113 Gaming
Cung cấp các loại hack, tool miễn phí đến trả phí - Uy tín - Nhiệt tình - Trách nhiệm