VIP HAX

[VIP][twocolumns]

FREE HAX

[FREE][twocolumns]

BYPASS FREE

[Bypass][twocolumns]

HAX LOL

[tool lol][twocolumns]

CSGO HAX

[csgo][twocolumns]

Bán acc PUBG Mobile

[acc pubg][twocolumns]

Cyber Hunter 1.1

Trạng thái : hoạt động
Phiên bản : v1.1
Hỗ trợ : Phiên bản PC ( không hỗ trợ phiên bản giả lập )
Ngôn ngữ lập trình : C++
Nguồn : Dword Team - memoryhackers
Phân phối : 113 Team


Mật khẩu giải nén : 113
CYBER v1.1 ( 30/8 ) : Click download
Download Game : Click download
Chức năng

Player Esp [2D Box] | hộp

Line Esp | đường kẻ

Distance Esp | khoảng cách

Weapon Esp [Weapons, scopes,additions,bullets] | hiện đồ

Aimbot

Auto Shoot | tự động bắn
Để ESP hoạt động bạn cần set graphic settings thành ultra hd (medium) hoặc best (highest).Nó sẽ không hoạt động ở chế độ hình ảnh hd settings (low)